FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Köszönjük, hogy felkereste ezt a weboldalt! A Home & Office Management Kft. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 9. fszt. 1/A.; adószám: 13695493-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-868445, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Home & Office Management“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt, kiemelten fontosnak tartja az Ön személyiségi jogainak védelmét és mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezelje. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

1. Megfelelő használat
Kedve szerint fedezze fel a weboldalt és, ahol ez lehetséges, lépjen velünk kapcsolatba, töltse le, vagy ossza meg tartalmainkat a közösségi média oldalakon.
Ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata és a letöltött, vagy megosztott anyagok a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során:
(a) ne sértse meg más személyiségi jogait;
(b) ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;
(c) ne küldjön be vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat;
(d) semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.
2. Adatvédelmi Tájékoztató
Az www.flatmanagement.hu tulajdonosa ezúton tájékoztatja a website (a továbbiakban: weboldal, webpage) látogatóit a személyes adatok kezelésének, az adatok védelméért megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
2.1 Adatkezelő
Az adatok kezelője az Home & Office Management Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 9. fszt. 1/A).
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata harmóniában van a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
2.2 A kezelt adatok köre
A weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy bizonyos személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:
Ingatlan iránt érdeklődők esetében
  - neve és elérhetőségei (telefonszám, email cím)
  - ingatlan kereséssel kapcsolatos preferenciák
Ingatlan eladás vagy kiadás céljából ingatlan tulajdonos esetében
  - neve és elérhetőségei (telefonszám, email cím)
  - ingatlan pontos címe, adatai, paraméterei
  - ingatlan alaprajza, fényképe, videója
Amennyiben az ingatlan érdeklődő a weboldalon a Kapcsolat menűt használja, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Adatkezelő kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, az alábbi területeken:
2.3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált vagy nem regisztrált érdeklődőket telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa a következő célokkal
  - az érdeklődők számára ingatlanközvetítői szolgáltatást nyújtson
  - hírlevél feliratkozás esetén elektronikusan hírlevélben rendszeresen tájékoztassa az ingatlan piacon elérhető ingatlanokról, piaci trendekről
  - piackutatáshoz, piaci elemzésekhez, statisztikákat készítsen
2.4 Az adatkezelés jogalapja és folyamata
Önkéntes, az athome-network.com oldal látogatói hozzájárulása adja az adatkezelés jogalapját. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásával történik. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Adatkezelő szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
2.5 Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érdeklődők esetében a Kapcsolati űrlap elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a keresési értesítéséhez való hozzájárulás visszavonásáig tart.
A session ID-k a Webpage elhagyásakor automatikusan törlődnek, a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az Adatkezelő tisztában legyen a Felhasználó keresési preferenciáival, látogatói információkkal, a webpage használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében felhasználja. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználó már törölt, de az internetes böngészők vagy keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
2.6 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
2.7 A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek, kezdeményezheti a Felhasználók személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ebben az esetben a Felhasználó elektronikusan az info@flatmanagement.hu email címen vagy telefonon a központi iroda telefonszámon a GDPR adatkezelési biztos megkeresésével kérheti +36 1 381 0900 számon. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. A hírlevélről történő leíratkozás a hírlevélben található linkre kattintva történik
2.8 Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerverein tárolja, amelyek magas minőséget és biztonságos használatot garantálnak weboldalunk látogatóinak.
2.9 Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó, ha sérelmezi az Adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezelését, jogorvoslati igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), segítségét.
2.10. Adatvédelmi gyakorlat
Ez az Adatvédelmi Tájékoztató a weboldal használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Bármilyen kérdés merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot központi irodánkkal és kérje a GDPR adatkezelési biztosunkat a 061 381 0900 számon.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokat megismerje. A weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Adatkezelő felelős. Ha az Adatkezelő a weboldal látogatójától bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
2.11 Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten nyilvánosan leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia).
Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon keresztül megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. A weboldal vagy alkalmazás használata során előfordulhat, hogy az azonosítására alkalmas személyes adatokat kérünk Öntől, (pl. név, email cím, cím, telefonszám) melyeket minden esetben bizalmasan kezelünk, harmadik fél számára nem szolgáltatunk ki. Az Adatkezelő a webhely használata során információgyűjtő cookie-kat és egyéb nyomkövető technológiákat alkalmaz.
2.12 Cookie-k
Az www.flatmanagement.hu-n, illetve a jelen webhelyen a következő cookie-típusokat használjuk:
(a) Munkamenet-cookie-k -- A munkamenet-cookie-k ideiglenes cookie-fájlok, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek. Ha Ön újraindítja a böngészőt, majd visszatér arra a webhelyre, amely az adott cookie-t létrehozta, a webhely Önt új látogatóként fogja kezelni.
(b) Állandó cookie-k -- Az állandó cookie-k mindaddig benne maradnak a böngészőben, amíg Ön kézileg nem törli őket, vagy amíg a böngésző nem törli őket a cookie-ban beállított lejárati idő végén. Ezek a cookie-k ismerik fel Önt mint visszatérő látogatót.
(c) Szükséges cookie-k -- A szükséges cookie-k nélkülözhetetlenek a jelen webhely működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja be a webhelyet, és használhatja annak elemeit.
(d) Számunkra információt küldő cookie-k -- Ezek azok a cookie-k, amelyeket mi helyezünk el a webhelyen, és kizárólag ez a webhely képes olvasni őket. Ezt nevezik „első fél” cookie-nak.
(e) Szintén elhelyezünk cookie-kat azokban a hirdetésekben, amelyek harmadik felek tulajdonában lévő egyéb webhelyekre (pl. Facebook) kerülnek ki. -- Ezek a cookie-k olyankor küldenek nekünk információt, ha Ön rákattint a hirdetésre, vagy kapcsolatba lép vele. Ez esetben az Adatkezelő „harmadik fél” cookie-t helyez el. Az Adatkezelő az ilyen cookie-k révén szerzett információt arra használhatja, hogy olyan hirdetéseket kínáljon fel Önnek, amelyek az Ön korábbi online viselkedése alapján valóban fontosak és érdekesek lehetnek az Ön számára.
(f) Egyéb vállalatoknak információt küldő cookie-k -- Ezek azok a cookie-k, amelyeket a jelen webhelyen partnervállalataink (pl. a Facebook) helyeznek el. Ezek a vállalatok arra használhatják a cookie-k révén begyűjtött adatokat, hogy más webhelyeken névtelenül célzott hirdetésekkel keressék meg Önt a jelen Webhelyen tett látogatása alapján. Például ha Ön a Webhelyen egy közösségi widgetet (pl. Facebook ikon) használ, az rögzíti, hogy Ön megosztotta vagy lájkolta az adott tartalmat. A Facebook (mint a cookie-t elhelyező vállalat) pedig begyűjti ezt az adatot.
3. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
3.1. Az Adatkezelő által szolgáltatott tartalom
A weboldalon az Adatkezelő által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja az Adatkezelő, más esetben a tartalmak a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.
3.2. A Felhasználók által szolgáltatott tartalom
A Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalon keresztül általa közzétett (beküldött) ingatlanhoz fűződő tartalomnak az Adatkezelőa, vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és a tartalmat (pl. képek, adatok) harmadik féllel értékesítési/bérbeadási célból megoszthatja.
A Felhasználó belegyezik, hogy az általa feltöltött tartalom erre vonatkozó egyéb megállapodás hiányában nem bizalmasan lesz kezelve, valamint hozzájárul ahhoz, hogy arra vonatkozóan jogdíjmentes, időbeli korlátozás nélkül, globális felhasználási jogot nyújt az Adatkezelő számára (így a tartalom közzétételére, sokszorosítására, vagy továbbítására) az Adatkezelő üzleti tevékenységével kapcsolatos célokból.
4. Felelősség
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.
A weboldal az Adatkezelő weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért.
Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni az Adatkezelő ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg, a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg (mélylinkek használata, “framing” nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy az Adatkezelő támogatná vagy hozzá kapcsolódna.
5. Kapcsolat
A jelen weboldal üzemeltetője az Home & Office Management Kft. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 9. fszt. 1/A; adószám: 13695493-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-868445, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: (i) email-en info@flatmanagement.hu, (ii) telefonon +36 1 381 0900 vagy (iii) postai úton 1518 Budapest, Pf. 24.
6. Változások
Az Adatkezelő a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.
7. Irányadó jog és joghatóság
A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.
Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Könyvelőt keres? Lépjen kapcsolatba velünk!